Om Pernilla Knutsson

En processledare med kommunikation som verktyg.

Genom hela yrkeslivet har jag på olika sätt arbetat med kommunikation, utveckling och kompetensförsörjningsfrågor. Många gånger har det handlat om tekniska branscher, på senare år även vård, omsorg och skola. Jag har högskolestudier i medier och kommunikation, innovationsledning, omvärldsanalys, hållbarhet, AI och utvärdering. Som anställd har jag haft roller som kommunikatör, informationschef och processledare. Sedan 2011 är jag konsult i eget företag och har därmed förmånen att möta nya sammanhang, utforska utmaningar och hitta idéer och lösningar tillsammans med stora och små uppdragsgivare.